Udvandet resultat per aktie

FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc
Maj 14, 2016 Tue Rasmussen U 0 10

Udvandet resultat per aktie er en virksomheds indtjening per aktie beregnes ved hjælp udestående fuldt udvandede aktier. Fortyndet EPS indikerer et "worst case" scenarie, en, der afspejler udstedelse af materiel til alle udestående optioner, warrants og konvertible værdipapirer, der ville reducere indtjeningen per aktie.

Beregninger

Beregninger af udvandet EPS variere. Morningstar rapporter udvandet EPS "Earnings / Share $", som er nettoindkomsten minus foretrukne aktieudbytte divideret med det vægtede gennemsnit af stamaktier udestående aktier i det forløbne år; dette er korrigeret for udvandende aktier. Nogle datakilder kan forenkle denne beregning ved hjælp af antallet af udestående aktier ultimo en rapporteringsperiode.

I US GAAP

Beregninger af udvandet EPS henhold til US GAAP er beskrevet under Statement nr 128 i Financial Accounting Standards Board. Formålet med udvandet EPS er at måle effektiviteten af ​​en virksomhed over rapporteringsperioden under hensyntagen til den udvandende effekt af potentielle ordinære aktier, der kunne være udstedt af selskabet. For at beregne udvandet EPS, kan både nævneren og tælleren skal justeres.

Udvandede aktier: For at beregne det samlede antal aktier anvendt i beregningen, FASB fastsætter grænserne ved hjælp statskassen metode til at beregne den udvandende effekt af eventuelle instrumenter, der kunne resultere i udstedelse af aktier, herunder:

 • Aktieoptioner
 • Warrants
 • Konvertible præferenceaktier
 • Konvertible obligationer
 • Aktiebaseret betalingsvilkår
 • Solgte put-optioner
 • Aktier med betinget udstedelse

Indtjening: Tælleren indgår i beregningen af ​​udvandet EPS er justeret for at tage hensyn til den indvirkning, som omdannelsen af ​​værdipapirer vil have på indtjeningen. For eksempel ville renter lægges tilbage til indtjening til at afspejle den konvertering af eventuelle udestående konvertible obligationer, ville foretrukne udbytte lægges tilbage for at afspejle den konvertering af konvertible præferenceaktier, og enhver virkningen af ​​disse ændringer på andre finansielle poster, såsom royalties og afgifter, ville også justeres.

Internationale regnskabsstandarder

Under International Financial Reporting Standards, der er udvandet indtjening per aktie beregnes ved at justere indtjening og antal af aktier for effekten af ​​udvandende optioner og andre udvandende potentielle fælles lager. Udvandende potentielle ordinære aktier omfatter:

 • konvertibel gæld
 • konvertible præferenceaktier
 • tegningsretter
 • aktieoptioner
 • share rettigheder
 • Medarbejder aktiekøb planer
 • kontraktlige rettigheder til at købe aktier
 • betingede udstedelse kontrakter eller aftale
  0   0
Forrige artikel Anton Nel
Næste artikel XHTML

Kommentarer - 0

Ingen kommentar

Tilføj en kommentar

smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile
Tegn tilbage: 3000
captcha