Finansielt aktiv

Et finansielt aktiv er et immaterielt aktiv, stammer værdi på grund af en aftale stiftet fordring. Eksempler omfatter bankindeståender, obligationer og aktier. Finansielle aktiver er normalt mere likvide end materielle aktiver, såsom jord eller fast ejendom, og handles på de finansielle markeder. Ifølge de internationale regnskabsstandarder, der er et finansielt aktiv er defineret som en af ​​følgende:

  • Kontanter eller kontant tilsvarende;
  • Egenkapitalinstrumenter i en anden virksomhed;
  • Kontraktlig ret til at modtage kontanter eller andre finansielle aktiver fra en anden virksomhed eller til at udveksle finansielle aktiver eller finansielle forpligtelser med en anden virksomhed på betingelser, der er potentielt gunstige for virksomheden,
  • Kontrakt, der vil eller kan afregnes i virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter og er enten en ikke-derivat, for hvilket virksomheden er eller kan blive forpligtet til at modtage et variabelt antal af virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter eller et derivat, der vil eller kan afregnes anden måde end ved udveksling af et fast beløb i likvide beholdninger eller andre finansielle aktiver med et bestemt antal af virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter.

Behandling af finansielle aktiver i henhold til IFRS

I henhold til IFRS, skal finansielle aktiver klassificeres i fire overordnede kategorier, der bestemmer den måde, som de måles og rapporteres:

  • Finansielle aktiver "bestemt for handel", dvs, som blev anskaffet eller påtaget med henblik på salg, eller er en del af en portefølje med tegn på kortsigtet profit-tager, eller er derivater måles til dagsværdi via resultatopgørelsen.
  • Finansielle aktiver med faste eller med bestemmelige betalinger og fast løbetid, som virksomheden har at være villige og i stand til at holde indtil udløb, klassificeres som "bestemt til udløb" investeringer. Hold til udløb investeringer er enten måles til dagsværdi via resultatopgørelsen ved betegnelse, eller bestemt til at være finansielle aktiver disponible for salg ved betegnelse.
  • Finansielle aktiver med faste eller bestemmelige betalinger, som ikke er noteret på et aktivt marked, anses for at være "udlån og tilgodehavender". Lån og tilgodehavender er også enten måles til dagsværdi via resultatopgørelsen ved udpegning eller bestemt til at være finansielle aktiver disponible for salg ved betegnelse.
  • Alle andre finansielle aktiver er kategoriseret som finansielle aktiver "disponible for salg", og måles til dagsværdi via resultatopgørelsen ved betegnelse.

For der skal måles finansielle aktiver til dagsværdi gennem resultatet ved betegnelse, betegnelse er kun muligt på det beløb, aktivet blev oprindeligt indregnet til. Desuden betegnelse er ikke muligt for egenkapitalinstrumenter, der ikke handles på et aktivt marked, og dagsværdien af ​​ikke kan opgøres pålideligt. Yderligere krav til udpegning er f.eks mindst en klar formindskelse af et "mismatch" med andre finansielle aktiver eller forpligtelser, en intern værdiansættelse og rapportering og styretøj til dagsværdi, eller en kombineret kontrakt med et indbygget afledt finansielt, som ikke er uden betydning, og som kan udskilles. Med hensyn til finansielle aktiver disponible for salg ved betegnelse, betegnelse er kun muligt på det beløb, aktivet blev oprindeligt indregnet til så godt. Men der er ikke yderligere begrænsninger eller krav.

  0   0
Forrige artikel Cura

Kommentarer - 0

Ingen kommentar

Tilføj en kommentar

smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile
Tegn tilbage: 3000
captcha