Europæisk kørekort

Det europæiske kørekort er et kørekort erstatter de mange kørekort stilarter allerede er i brug i medlemsstaterne i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Det har den kreditkort-stil med et fotografi og eventuelt en mikrochip. De blev indført for at erstatte de 110 forskellige plast og papir kørekort af de 300 millioner bilister i EØS. Hovedformålet med licensen er at mindske risikoen for svig.

Historie

Pre-1996 europæisk kørekort

Det første skridt til et europæisk kørekort blev taget den 4. december 1980, da Ministerrådet vedtog Rådets direktiv 80/1263 / EØF om indførelse af et EF-kørekort, som foreskriver en EF-model for nationale kørekort, der garanterede den gensidige anerkendelse af medlemsstater af nationale licenser. Det også etableret praksis for udveksling af kørekort for indehavere, der flytter fra én medlemsstat til en anden.

Europæisk kørekort fra 1996

Den 29. juli 1991 vedtog Ministerrådet Rådets direktiv 91/439 / EØF om kørekort. Direktivet pålagde medlemsstaterne at vedtage love til gennemførelse af direktivet inden den 1. juli 1994, hvilke love ville træde i kraft den 1. juli 1996. Direktiv 80/1263 / EØF vil blive ophævet på samme dato. Direktiv 91/439 / EØF angivne EU kørekort, indtil den ophæves 19 jan 2013.

Hensættelser

Direktivet harmoniserer de kategorier af kørekort mellem medlemsstaterne og etablerer to EF-kørekort modeller, en papirudgave og en plastikkort version. Den etablerer endvidere en obligatorisk test af viden og en prøve i færdigheder og adfærd, som skal bestået, før en person bliver tilbudt et kørekort. Det kræver også en ansøger til at opfylde de mindstekrav til fysisk og psykisk egnethed til at køre bil. Direktivet specificerer minimumsalder for kørsel forskellige typer af køretøjer, og etablerer gradvis adgang i kategori A, C og D, fra lette køretøjer til større eller kraftigere køretøjer. Direktivet fastsætter, at det er obligatorisk at have sædvanlig bopæl i den medlemsstat, der udsteder kørekortet.

Ændringer

Direktivet er blevet ændret væsentligt ved ni direktiver og to tiltrædelsesakter. Den plastikkort version af fællesskabstilladelsen model, for eksempel, blev føjet til direktivet ved Rådets direktiv 96/47 / EF af 23. juli 1996.

Europæisk kørekort fra 2013

I marts 2006 Ministerrådet vedtog et direktiv foreslået af Europa-Kommissionen til at oprette et fælles europæisk kørekort til erstatning for de 110 forskellige modeller i øjeblikket eksisterer i hele EU / EØS. Europa-Parlamentet vedtog direktivet i december 2006. Direktiv 2006/126 / EØF blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende den 30. december 2006. Dets bestemmelser trådte i kraft den 19. januar 2013; Direktiv 91/439 / EØF blev derefter samtidig ophæves.

Hensættelser

Licensen er en kredit-kort-stil, enkelt plastbelagt dokument, meget vanskeligt at forfalske. Dokumentet kan forlænges hvert 10. eller 15 år afhængigt af medlemsstaten. Flere medlemsstater vil have mulighed for at medtage en mikrochip, der indeholder oplysninger om kortholderen på kortet. Dette vil vise sig særdeles nyttigt, fordi politiet kan få adgang til kørekort på deres eget sprog. Dette ville løse problemet med de tre slags alfabet, der anvendes i EØS. Desuden er områderne kørekortet ensartet nummereret, således at politiet til at dechifrere betydningen af ​​felterne uden elektronisk adgang.

Nogle kategorier som C og D vil blive udstedt for kun fem år. Efter udløbet, er det nødvendigt med en lægeundersøgelse for at forny licensen i yderligere fem år.

EØS

Direktivet nævner, at det har betydning for EØS, hvilket betyder, at dens bestemmelser gælder for Island, Norge og Liechtenstein, samt EU.

Implementering

Direktivet fastsætter, at medlemsstaterne senest den 19. januar 2011. Disse love bør træde i kraft i alle EØS-medlemmer bør vedtage love til gennemførelse af direktivet, den 19. januar 2013. Alle licenser udstedt før denne dato bliver ugyldig af 2033.

Kategorier gyldige i alle EØS-lande

Nationale kategorier

Desuden er der flere nationale kategorier for traktorer, store motorcykler, motoriserede hjul både, trehjulede motorcykler og militære kategorier såsom for kørsel tanke. Nationale kategorier betyder, at de er ikke harmoniseret, og kun gyldig i den udstedende land.

Østrig

Bulgarien

Kroatien

Tyskland

Norge

Polen

Schweiz

Selvom Schweiz er et EFTA-land, er det ikke medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Schweiz har dog generelt vedtaget meget af den harmoniserede EU-lovgivning med hensyn til kørekort. Schweiziske licenser kan udveksles i de fleste EØS-lande. Schweiz har siden 2000'erne, brugte EU-systemet af køretøjskategorier og udstedte EØS-stil kreditkort licenser.

For at ansøge om en bil kørekort, skal ansøgeren være fyldt 18 år. De skal først deltage i førstehjælpskurser, og bestå en syn test. Passing en teori eksamen er nødvendig for at modtage en lærende tilladelse / licens for to år. Dette giver indehaveren ret til at køre bil, hvis de ledsages af en voksen i alderen 23 eller flere, der har haft en fuld kørekort i mindst tre år. Før bestået praktisk prøve, skal kandidaten deltage 10 timers teori lektioner om "sensibilisering til vejtrafik". Praktiske køretimer er ikke juridisk forpligtet, men betragtes som en de facto forudsætning for at passere den praktiske eksamen med en embedsmand. Ved efterfølgende den praktiske eksamen, er en prøvetid kørekort udstedt i tre år. For at opnå den fulde, ubegrænset, kørekort efter de tre år, må kandidaten ikke begå en alvorlig færdselsforseelse, og deltage i to dages efteruddannelse kørsel.

For motorcykler og tungere køretøjer, reglerne er forskellige, og nogle landbrugsreform køretøjer, uden licens. Som i 2011, 45 minutters kørsel lektion koster omkring 90 CHF, mens de forskellige gebyrer og teoretisk undervisning omkostninger forbundet med at få en bil kørekort kan udgøre op til CHF 600, uden at tælle omkostningerne for de to dages efteruddannelse.

Den teoretiske eksamen skal tages i enten tysk, fransk eller italiensk. I nogle kantoner er det muligt at tage det på engelsk.

Standard mærkning datafelt

For at hjælpe brugere af forskellige sprog til at forstå, hvad hver af de datafelter på licensen indeholder, de er mærket med et nummer. En legende leveres normalt på bagsiden af ​​kortet i den udstedende authoritys sprog.

 • efternavn
 • givet navn
 • fødselsdato, fødested
 • a) dato for udstedelse, b) udløbsdato, c) udstedende myndighed, d) personnummer
 • licensnummer
 • fotografi af indehaveren
 • Indehaverens underskrift
 • Adresse
 • kørekortkategorier
 • første udstedelse dato for kategori
 • udløbsdato kategori
 • restriktioner
 • stregkode

: Selvom EU direktivet anføres, at dette være andre navne, kan der forekomme lokale variationer
: Tilsætningen af ​​personnummer, er en lokal variation. EU-direktivet hedder det, at 4 er valgfrit og bør være en anden end den, der er anført under nummer 5 nummer
: Adressen er valgfrit i EU-direktivet, og derfor ikke gennemføres af alle lande

  0   0
Forrige artikel Dharmaditya Dharmacharya
Næste artikel Corinne Orr

Kommentarer - 0

Ingen kommentar

Tilføj en kommentar

smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile
Tegn tilbage: 3000
captcha